کدهای اخلاقی و اصول حرفه‌ای مهندسین نرم‌افزار

کُدهای اخلاقی و اصول حرفه‌ای مهندسین نرم‌افزار

(نسخه‌ی کوتاه)

ما مهندسینِ نرم‌افزار متعهد می‌شویم که تحلیل، تشریح، طراحی، پیاده‌سازی، آزمایش و نگهداشت نرم‌افزار را به حرفه‌ای سودمند و محترم تبدیل نماییم. در عینِ تعهدمان به سلامتی، ایمنی و آسایش اجتماع، ما مهندسینِ نرم‌افزار به هشت اصل زیر پایبندیم:

  1. اجتماع – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید در جهت منافع عمومیِ جامعه فعالیت کنیم.

  2. مشتری و کارفرما – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بهترین منافع را برای مشتری و کارفرمای‌مان در سازگاری با منافعِ عمومی در بر داشته باشد.

  3. محصول ما مهندسینِ نرم‌افزار باید اطمینان حاصل نماییم که محصول نهایی‌مان و اصلاحاتِ آن، با بالاترین سطح ممکن استانداردهای حرفه‌ای در تطابق باشد.

  4. قضاوت – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید صداقت و استقلال را در قضاوت‌های حرفه‌ای‌مان به‌کار بگیریم.

  5. مدیریت – ما مدیران و رهبرانِ مهندسی نرم‌افزار، رویکردی اخلاقی را برای مدیریت توسعه و نگهداشت نرم‌افزار پذیرفته و این رویکرد را ترویج دهیم.

  6. حرفه – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید سعی بر بهبودِ صداقت و خوشنامی حرفه‌مان در راستای منافع عمومی جامعه داشته باشیم.

  7. همکاران – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید نسبت به همکاران‌مان منصف بوده و پشتیبان آنان باشیم.

  8. خویشتن – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید همواره در تکاپو برای یادگیری در زمینه‌‌های مرتبط با حرفه‌مان باشیم و رویکردی اخلاقی را برای تجارب حرفه‌ای‌ ترویج دهیم.

     

منبع: http://www.acm.org/about/se-code

(نسخه‌ی تفصیلی)

با ما در تماس باشید

شما می‌توانید از طریق این فرم پیام بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?