خدمات تأمین و تدارک نرم‌افزار

عناوین اصلی این دسته از خدمات آکادمی نرم‌افزار به شرح ذیل می‌باشد:

 • بهبود فرایند تهیه و تدارک سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار در سازمان‌ها؛

 • پشتیبانی در مهندسی سیستم‌ها خدمات مبتنی بر نرم‌افزار و فراهم‌آوری راهکارهای مربوطه؛

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی قبل و بعد از قراردادهای تأمین و تدارک نرم‌افزار برای تعیین برنامه‌های استراتژیک تأمین و تدارک نرم‌افزار؛

 • انجام برآوردها، بازبینی‌ها، و ارزیابی‌ها (در خصوص طرح‌ها و برنامه‌ها)؛

 • انجام برآوردها و ارزیابی‌های فنی به صورت مستقل؛

 • ارزیابی ریسک‌های نرم‌افزار؛

 • ارزیابی فرایندهای طراحی و تولید سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار؛

 • آماده‌سازی و بازبینی درخواست برای پیشنهاد؛

 • انجام بازبینی‌های انتخاب تأمین‌کننده‌ی نرم‌افزار؛

 • ارزیابی طرح‌های سنجش؛

 • بازبینی نیازمندی‌های معماری نرم‌افزار و سیستم؛

 • ارزیابی کیفیت معماری سیستم و نیازمندی‌های آن؛

 • ارزیابی رویکرد تست (آزمون)؛

 • بازبینی آمادگی برای پشتیبانی؛

 • بازبینی مستندات و دستاوردهای تحویلی؛

 • انجام برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و معماری سازمانی – یک برنامه‌ی استراتژیک فناوری اطلاعات مجموعه‌ا‌ی از مفاهیم نظیر مأموریت، آرمان، اهداف، ارزش‌ها، و عوامل کلیدی موفقیت را برای معماری سازمانی و محصولات و خدمات آتی سازمان فراهم می‌نماید. آکادمی نرم‌افزار با رویکردی سیستمی، سازمان‌ها در تعریف و تبیین استراتژی فناوری اطلاعات یاری می‌دهد. علاوه بر این، مکانیزم‌های حکمروایی (حکمرانی) و توزان میان استراتژی فناوری اطلاعات با اهداف کسب‌وکار سازمان نیز مورد توجه کارشناسان آکادمی است.

آکادمی نرم‌افزار کارشناسان طرح در سازمان‌ها را در فرایند تهیه و تدوین درخواست برای پیشنهاد، بازبینی و بحث در خصوص نقایص و چالش‌های محتمل یاری می‌دهد. بعد از انعقاد قرارداد، آکادمی می‌تواند کارگاه‌هایی را میان سازمان تعریف‌کننده‌ی طرح (عموماً بخش دولتی) و تیم(های) پیمانکار با هدف تعریف رویه‌ها و فرایندهای مورد نیاز در طرح، به خصوص در حوزه‌هایی نظیر به‌کارگیری تجارب موفق مهندسی، مدیریت طرح، ارتباطات، و مدیریت ریسک‌ها و مسائل برگزار نماید.

تأمین و تدارک سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار

امروزه، با توجه به گسترش روزافزون دامنه‌ی کاربردِ انواعِ تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، به خصوص در دیجیتالی‌کردنِ (خودکارسازی) کسب‌وکار، یکی از چالش‌های فراروی سازمان‌های مختلف، تهیه و تدارک راهکارهای نرم‌افزاری مناسب برای به‌کارگیری در خودکارسازیِ بخش‌های مختلف کسب‌وکارشان می‌باشد. آکادمی نرم‌افزار رویه‌ها و سازوکارهای موفق در فراهم‌آوری و تدارک سیستم‌های مبتنی بر نرم‌افزار را در اختیار سازمان‌های مختلف قرار می‌دهد.
مجموعه خدمات تأمین و تدارک سیستم‌ها و سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار شامل ارایه‌ی راهکارهای (رویه‌ها و فرایندهای) موفق در زمینه‌ی خریدِ بسته‌های نرم‌افزاری آماده، سفارش برای طراحی و تولید نرم‌افزار (انتخاب پیمانکاران، مدیریت و نظارت بر فرایند طراحی و تولید، کنترل کیفی دستاوردهای تحویلی، استقرار سیستم یا سرویس در سازمان) می‌باشد.
این خدمات به سازمان‌هایی ارایه می‌شود که قصد تهیه و تدارک یک راهکار نرم‌افزاری (در قالب سیستم‌ها‌ و یا سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار) را دارند. هدف کلی این خدمات از یک سو کمک به سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های سازمانی‌شان است و از سوی دیگر، با هدف تشویق و توسعه‌ی پذیرش راهکارها و تجارب موفق در مهندسی نرم‌افزار و در نتیجه، اطمینان از کیفیت مطلوبِ راهکار تحویلی، صورت می‌پذیرد.

با ما در تماس باشید

شما می‌توانید از طریق این فرم پیام بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?