خدمات تحلیل قابلیتِ اطمینان نرم‌افزار

قابلیت اطمینان، ایمنی، و امنیتِ سیستم و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار، از مسایل و چالشهای کلیدی تعیین‌کننده‌ی موفقیت بسیاری از پروژه‌های مهندسی‌ است. در آکادمی نرم‌افزار با استفاده از مدل‌سازی و سنجش قابلیت اطمینانِ نرم‌افزار و همچنین بکارگیری تنوعی از تکنیک‌های آماری، سازمان‌ها را در ایجاد برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت و سنجش ایمنی و ریسک، یاری داده و به مدیران پروژه و مهندسین کمک می‌کنیم تا در درک بهتری از مفهوم ایمنی، امنیت، و قابلیت اطمینان را سرتاسر فرایند اجرای یک پروژه، به‌دست آورند.

با ما در تماس باشید

شما می‌توانید از طریق این فرم پیام بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?