خدمات مدیریتِ ریسک نرم‌افزار

برای اطمینان از موفقیت هر اقدامی، داشتن مدیریت مناسبی بر برنامه (طرح)، پروژه، و ریسک‌ها از نیازمندی‌های ضروری است. آکادمی نرم‌افزار سازمان‌ها را در بکارگیری تجارب موفق برای تأمین و تدارک و توسعه‌ی سیستم‌ها و خدمات مورد نیازشان، یاری می‌دهد. مجموعه‌ای از تجارب مدیریتی و همچنین تجارب فنی با هدف تسکین و مدیریت ریسک‌های مرتبط با مسایلی نظیر لغزش دامنه‌ی نیازمندی‌ها و رشد نرم‌افزار، به سازمان‌های مختلف ارایه‌شده و سازمان‌ها اطمینان خواهند یافت که توسعه‌دهندگان راهکارها در حال پیاد‌ه‌سازی رویکردهای مناسبی در طراحی، معماری و فرایند تولید و همچنین تجارب موفق مناسبی مانند بازرسی و مدیریت ارزش کسب‌شده می‌باشند.

با ما در تماس باشید

شما می‌توانید از طریق این فرم پیام بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?